Partidul Verde din România va participa la Marşul Diversităţii din cadrul GayFest

Nu Rata

Partidul Verde, membru al Verzilor Europeni, susţine activ drepturile persoanelor LGBT. În Rezoluţia LGBT rights as Human Rights – “It’s normal to be different” – Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Rights are Human Rights (Drepturile LGBT ca Drepturi ale Omului – “Este normal să fii diferit” – Drepturile LGBT sunt Drepturi ale Omului) adoptată la Consiliul Verzilor Europeni de la Helsinki din 5-7 mai 2006, se afirmă că:

“Human rights are basic individual rights, which cannot be reduced. They are valid for inhabitants without discrimination on the basis of race, disability, gender, sexual orientation, religion, age or national or ethnic origin”

“Drepturile omului sunt drepturi fundamentale individuale care nu pot fi limitate. Ele sunt valabile pentru cetăţeni fără discriminare bazată pe rasă, dizabilitate, gen, orientare sexuală, religie, vârstă, naţionalitate sau origine etnică.” (s.n.)

În cadrul saptămânii de manifestări consacrate GayFest 2010, sâmbătă, 22 mai, începând cu ora 17:00 va avea loc Marşul Diversităţii, organizat de Fundaţia Accept.

La acest eveniment, Partidul Verde va fi reprezentat de Remus Cernea (Preşedinte executiv) şi Claudiu Crăciun (Prim Vicepreşedinte), Miroslav Taşcu (Membru al Biroului Permanent Naţional), dar şi de alţi membri.

Fotografie de la Marşul Diversităţii din 2009

Prin participarea la această manifestaţie, Partidul Verde doreşte să promoveze drepturile omului şi valorile diversităţii în România şi să atragă atenţia o dată în plus asupra problemelor cu care se confruntă comunitatea LBGT în România:

  1. Discriminare de jure şi de facto

În pofida depenalizării homosexualităţii în anul 2001, România fiind una dintre ultimele ţări europene care a luat o decizie juridică în acest sens, statul încă nu recunoaşte parteneriatele civile între două persoane de acelaşi sex. În termeni legali, căsătoria este definită explicit de Codul Familiei, în noua sa formă, ca fiind relaţia dintre o femeie şi un bărbat eliminând astfel posibilitatea întemeierii unei familii de către persoane LGBT şi limitand astfel drepturile persoanelor de acelasi sex pentru a convieţui împreună.

Scurtă secvenţă din polemica pe tema homosexualităţii dintre Remus Cernea şi Adrian Păunescu în emisiunea “DA şi NU” de la Realitatea TV din 22 mai 2009

România a introdus o legislatie de anti-discriminare la cerinţa expresă a Uniunii Europene în Codul Penal, însă în cadrul acestui act legislativ nu se menţionează explicit persoanele LGBT, preferându-se o fraza generală care să includă categorii multiple şi ambigue. Prin urmare, rămâne la libera decizie a unui judecator dacă un act de discriminare împotriva persoanelor LGBT va fi sancţionat sau nu.

Polemica pe tema homosexualităţii dintre Remus Cernea şi Adrian Păunescu în emisiunea “DA şi NU” (integrală) de la Realitatea TV din 22 mai 2009

În mod similar, Legea 340/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi protejează doar indirect orientarea sexuală fără a o indentifica explicit de jure. Totodată, persoanele LGBT non-cetăţeni ai Uniunii Europene nu beneficiază de aceleaşi drepturi de reîntregire a familiei în contextul statutului de refugiat politic. O altă problemă juridică este neincluderea persoanele transexuale în actele legislative, ele fiind astfel complet neprotejate de lege.

În ciuda existenţei unui pachet de legi generale menţionate mai sus, implementarea acestor acte legislative de către organele de stat este minimă potrivit fundaţiei Accept şi rapoartelor organizaţiilor internaţionale.

  1. Atitudinea generală a statului şi populaţiei faţă de persoanele LGBT

Deşi actele homosexuale au fost depenalizate, statul roman a luat astfel de acţiuni nu dintr-o initiaţivă proprie, ci la constrangerea Uniunii Europene în încercarea de a armoniza legile europene pe plan local. În consecinţă, atidudinea oficialilor de stat şi a marii majorităţi a cetăţenilor nu a fost substanţial schimbată şi continuă să fie predominant negativă faţă de homosexualitate şi de cultura diversităţii.

Sondajele de opinie arată că România se află pe ultimul loc în Europa cu privire la atitudinea populaţiei faţă de căsătoria între două persoane de acelaşi sex, doar 11% susţinând acest lucru. Mai mult, chiar şi simpla posibilitate de a avea un vecin LGBT, este văzută în termeni negativi de 61% dintre cetăţenii români ceea ce reflectă prejudecăţi larg răspândite. Considerăm că este necesară o legislaţie care să acopere în mod specific drepturile minorităţii LGBT.

Partidul Verde militează pentru ca drepturile omului, toleranţa şi cultura diversităţii să fie promovate inclusiv în şcoli, universităţi, media pentru ca gradul ridicat de discriminare şi stereotipurile de percepţie să se reducă progresiv.

PS: un articol pe această temă publicat pe Realitatea.net poate fi citit aici.

Partidul Verde

Bucureşti, 20 mai 2010

Remus Cernea – Preşedinte Executiv

[email protected] 0727.583.594

Claudiu Crăciun – Prim Vicepreşedinte

[email protected] 0744.811.564

Teddy Florea – expert drepturile omului

[email protected]

Recente