Partidul verde Partidul verde

De ce candidez

Pentru că în aceşti 20 ani am avut cel mai adesea sentimentul că nu am cu cine să votez şi că nici unul dintre partidele care au guvernat România nu s-a străduit cu convingere să promoveze valorile democratice ale societăţii deschise.

Pentru că trebuie pus un mult mai mare preţ pe apărarea libertăţilor individuale, prezervarea mediului, susţinerea culturii, lupta împotriva discriminării, consolidarea statului de drept, stimularea iniţiativei economice, introducerea pe scară largă a tehnologiilor verzi, implementarea unei educaţii conforme cu necesităţile şi direcţiile de dezvoltare ale civilizaţiei occidentale, separarea statului de biserică şi libertate de gândire, conştiinţă şi religie pentru toţi cetăţenii, pe spirit critic, raţionalitate şi civilitate în dezbaterile publice. Cred că efortul de a izola şi înlătura vulgaritatea şi promiscuitatea de limbaj din viaţa politică este vital pentru europenizarea ţării. Şi că, de undeva, acest efort trebuie să înceapă…

Pentru că politica ne priveşte pe toţi şi ne influenţează, vrând, nevrând, vieţile. Putem închide televizorul scârbiţi când se insultă doi politicieni de frunte sau când perorează aiuritor unul populist dar, dacă nu forţăm schimbarea, ne vom consuma vieţile mai departe într-o societate croită strâmb.

Pentru că, de pe poziţiile societăţii civile, poţi schimba o serie de lucruri, ceea ce am şi făcut timp de câţiva ani dar, de regulă, acestea sunt chestiuni punctuale, în timp ce, în România, este nevoie de o schimbare structurală profundă. Iar acest lucru se poate face numai ajungând la pârghiile politice de decizie.

Pentru că masacrul asupra spaţiilor verzi din oraşe şi asupra mediului la nivelul întregii ţări a căpătat proporţii absolut şocante şi pentru că nici unul dintre partidele care au guvernat România nu a dezvoltat politici coerente de protejare a mediului.

Pentru că iresponsabilităţii dovedite în nenumărate rânduri de către autorităţi faţă de problemele de mediu nu i se va putea pune capăt nicicând decât printr-o administraţie care să îşi asume în mod energic şi autentic politicile ecologiste susţinute de Partidul Verde.

Pentru că actualele partide parlamentare au construit în jurul privilegiilor lor legi electorale injuste şi care sunt menite să le prezerve puterea încălcând grav dreptul de a alege şi de a fi ales al cetăţenilor români, iar acest zid nedemocratic trebuie surpat cumva.

Pentru că am întâlnit în România oameni deosebiţi al căror potenţial de schimbare este uriaş dacă vor coopera susţinând un astfel de efort precum această candidatură.

Pentru că tinerii din România trebuie educaţi în spiritul democraţiei şi asumării valorilor societăţii deschise, dar asta nu o pot face politicienii corupţi, lipsiţi de viziune şi neconvingători de acum. Au fost făcute, e adevărat, anumite investiţii în clădiri şi echipamente IT, însă de regulă la costuri mult supraevaluate. Or, în România, trebuie investit şi mai mult în oameni. În economia globalizată, tinerele generaţii nu au decât două variante: fie să concureze cu muncitorii din ţările sărace în industrii care nu le pot aduce decât cca 100 Euro pe lună, fie să se pregătească serios pentru locuri de muncă plătite de zeci de ori mai bine în industriile şi serviciile care necesită o înaltă calificare.

Pentru că o campanie electorală trebuie să fie mai puţin un prilej de seducţie şi de gâdilare a orgoliilor alegătorilor şi mai curând un moment de reflecţie, bilanţ şi analiză. O democraţie este viabilă numai dacă alegătorii sunt educaţi pentru a discerne între argumente şi sofisme, între rezonabil şi demagogie, între cauze democratice şi tendinţe autoritariste. Or, aceste calităţi se educă în timp şi presupun experienţa confruntării de idei şi atitudini în spaţiul public.

Pentru că sunt conştient că, în ţara atâtor dezamăgiri politice succesive, pare aproape imoral să mai ceri votul sau încrederea cuiva. Acordarea unui vot este un gest de conştiinţă important care implică valorile pe care ni le asumăm şi o viziune, chiar o speranţă, asupra viitorului vieţii noastre. De aceea, nu voi prezenta o listă de promisiuni ca monedă de schimb pentru voturi. Ci voi cere oamenilor un plus de atenţie şi de reflecţie înainte de a lua o decizie. Să examineze critic, pe cât posibil, prestaţia politicienilor care le cer încrederea şi să fie conştienţi că există şi opţiunea de a nu vota.

Pentru că trebuie neapărat crescut nivelul clasei politice, iar spiritul critic pronunţat al alegătorilor pe care voi încerca să îl stimulez o dată în plus poate grăbi acest proces.

Pentru că ruinele din oraşele şi satele din România, precum şi din sufletele oamenilor se datorează în primul rând acestei clase politice ineficiente. Pentru că milioane de oameni sunt debusolaţi şi li s-au diminuat mult şansele unui viitor mai bun datorită acţiunii iresponsabile a mediului politic. Nu au fost iniţiate politici eficiente şi ample de dezvoltare nici măcar acum, când ar putea fi accesate importante resurse financiare europene. Iar acolo unde ceva trainic a înflorit totuşi, în aceasta ţară, a fost produsul unui efort deosebit de intens dar, de regulă, obstrucţionat de legislaţie sau autorităţi.

Pentru că am asistat în aceşti 20 ani la un genocid al persoanelor în vârstă cărora pensiile mizere, absenţa medicamentelor şi condiţiile de trai precare le-au transformat bătrâneţile într-o perioadă de umilinţe şi agonie şi le-au redus în mod dramatic speranţa de viaţă.

Pentru că, deşi sunt numeroase teme care necesită maximă atenţie şi intervenţie energică, patima politicienilor se îndreaptă înspre chestiuni şi lupte derizorii şi pentru că niciunul dintre partidele mari nu a încercat să limiteze ascensiunea extremismului politic în România.

Pentru că „profeţia” publicată acum 2 ani în cartea „Manifest împotriva becalizării României” (Ed. Tritonic, 2007) cum că „îmi va crăpa obrazul de ruşine când voi auzi discursurile lui Vadim şi Becali în Parlamentul European” s-a împlinit.

Şi pentru că nu mai suport să aud în jurul meu ideea că în această ţară nu se mai poate face nimic!

Anunţarea intenţiei de a candida la alegerile prezidenţiale

14 august 2009

Filmarea a fost făcută în cadrul unui protest al Asociaţiei Umaniste Române care a avut loc în faţa Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, cu privire la prevederile deosebit de restrictive ale legilor electorale româneşti.