Partidul verde Partidul verde

Conferinţă de presă la Timişoara – joi, 10 martie 2011, ora 15.00, la Cafe Spirit

Mar 9th, 2011 | By | Category: Comunicate

Conferinţă de presă la Timişoara

Joi, 10 martie 2011, ora 15.00, la Cafe Spirit


Vă invit la o conferinţă de presă despre Mişcarera Verzilor, politică, democraţie, protecţia mediului, secularism, drepturile omului.

Voi prezenta şi motivele declanşării unei acţiuni în instanţă împotriva postului public Radio Timişoara care a avut azi o primă înfăţişare la Tribunalul Timişoara.

Alături de mine se va afla domnul Edmund Spatariu, preşedintele interimar al Mişcării Verzilor – filiala Timişoara.

Miercuri, 9 martie, începând cu ora 18.00 voi avea o întâlnire cu membrii şi simpatizanţii Mişcării Verzilor din Timişoara la CAFFE COLISEE din str. Aurelius nr. 10, colţ cu str. Socrate, în complexul studenţesc.

În cursul yilei de joi voi face o înregistrare la Tele Europa Nova. Voi anunţa aici cu un update ora la care va fi difuzat acest interviu.

De asemenea, pot fi contactat la numerele de mai jos pentru eventuale alte interviuri în exclusivitate.

PS: mai jos este textul contestaţiei depuse la Tribunalul Timişoara:


Remus Cernea

Co-Preşedinte

Mişcarea Verzilor

www.miscareaverzilor.eu

www.remuscernea.ro

remuscernea.ro@gmail.com

0727.583.594

0753.523.002

Către

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI

DIN TIMIŞOARA

CONTESTAŢIE


Subsemnatul prin prezenta depun o Contestaţie faţă de refuzul postului public de radio Timişoara de a-mi acorda timpi de antenă pentru a mă adresa alegătorilor în campania electorală privind alegerile din Colegiul nr. 3 Hunedoara.

Solicit:

  1. În temeiul Art. 146 lit. d din Constituţia României trimiterea către Curtea Constituţională a excepţiilor de neconstituţionalitate pe care înţeleg să le ridic în privinţa articolului de lege în baza căruia mi-a fost respinsă cererea de a primi timpi de antenă la postul public de radio Timişoara.
  2. Admiterea Contestaţiei şi repararea prejudiciului suferit prin obligarea Societăţii Române de Radiodifuziune – Postul Regional de Radio Timişoara la plata unei despăgubiri de 1 RON.

I. Situaţia de fapt.

Am solicitat, în calitate de candidat independent la alegerile parţiale din Colegiul nr. 3 Hunedoara care vor avea loc în 5 decembrie 2010, dreptul de a participa la o dezbatere electorală pe care postul public de radio a organizat-o în data de 2 decembrie 2010. Această cerere a fost înregistrată de Societatea Română de Radiodifuziune – Postul Regional de Radio Timişoara cu numărul 1918/02.12.2010. Adresa postului public de radio din Timişoara este str. Pestalozzi, nr. 14A, Timişoara, 300115, tel. 0256.49.05.85, fax. 0256.29.33.64.

Cererii mele nu i s-a dat curs specificându-se, în răspunsul cu nr. 1919/02.12.2010, semnat de redactorul şef Mihai Anghel, că termenul limită pentru depunerea cererilor pentru obţinerea de timpi de antenă a candidaţilor la alegerile parţiale din 5 decembrie din Colegiul nr. 3  Hunedoara a fost data de 22 octombrie 2010. În data de 3 decembrie am trimis postului public de radio Timişoara o plângere prealabilă, înregistrată cu numărul 1926/06.12.2010.

Ceilalţi candidaţi la alegerile parţiale din Colegiul nr. 3 Hunedoara care se vor desfăşura în data de 5 decembrie 2010 au primit timpi de antenă la postul public de radio.

Refuzul de a mi se acorda timpi de antenă se întemeiază pe Art. 38 alin. 2 din Legea nr. 35/2008 care prevede că:

(2) Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri conform prezentului titlu, precum si candidatii independenti sunt obligati sa solicite, in termen de 48 de ore de la data stabilirii zilei votarii, conducerii serviciilor publice de radio si televiziune, acordarea timpilor de antena. Solicitarile peste acest termen nu se iau in considerare.

II. Argumentele principiale pentru care consider că refuzul de a mi se acorda, în calitate de candidat, timpi de antenă în timpul campaniei electorale, îmi încalcă o serie de drepturi şi afectează grav procesul electoral.

Într-adevăr, în 22 octombrie a expirat termenul de 48 de ore, aşa cum este el prevăzut de lege, de la anunţarea datei alegerilor din 5 decembrie 2010.

1. Dar, acest articol de lege nu are vreo justificare democratică, fiind unul neconstituţional întrucât generează o discriminare între candidaţi şi încalcă o serie de articole ale legii fundamentale afectând pluralismul politic.

Mi-a fost astfel anulat în mod nedemocratic şi arbitrar dreptul de a mă adresa cetăţenilor cu drept de vot din Colegiul nr. 3 Hunedoara, deşi formal am acelaşi statut de candidat cu ceilalţi competitori la aceste alegeri.

2. Timpii de antenă ar trebui alocaţi în funcţie de numărul candidaturilor depuse şi validate de către Biroul Electoral, nu în funcţie de cele anunţate cu mult înainte de termenul limită al depunerii acestora.

Orice persoană are dreptul de a se decide când doreşte ea că va candida până în momentul expirării termenului de depunere a candidaturii. Unii dintre candidaţi, fie independenţi, fie din partea unor partide politice, se pot decide la un interval de timp mai lung de 48 de ore faţă de momentul anunţării datei alegerilor. Nici un posibil candidat nu trebuie să fie în vreun fel deposedat de drepturile lui electorale până la momentul depunerii şi validării candidaturii sale.

Or, prin acel articol de lege, în mod arbitrar, lipsit de orice justificare legitimă, unii dintre candidaţi, care poate se hotărăsc să candideze după expirarea termenului de 48 de ore sau care nu află în timp util de hotărârea de guvern privind stabilirea datei alegerilor sau care dintr-un motiv oarecare sunt în imposibilitatea de a-şi anunţa candidatura în cele 48 de ore, vor fi excluşi de la posibilitatea de a se adresa alegătorilor prin intermediul posturilor publice de radio şi televiziune.

3. Prin consecinţele sale, Art. 38 alin 2 din legea electorală afectează grav competiţia electorală, dreptul de a fi ales şi pluralismul politic din România. Unii dintre competitori vor fi privilegiaţi, având posibilitatea de a se adresa alegătorilor prin intermediul posturilor publice radio şi tv, în timp ce altora, în mod nedemocratic şi discriminatoriu, li se va refuza acest drept.

4. În plus, nici posturile publice nu sunt deloc ajutate de anunţurile premature privind candidaturile unor competitori, întrucât cei care vor candida sunt doar cei care vor avea candidaturile validate de către Birourile Electorale.

III. Excepţile de neconstituţionalitate ale Art. 38 alin 2 pe care le ridic:

Prin Art. 38 alin. 2 sunt aşadar încălcate mai multe articole din Constituţie:

1. Este încălcat Art 1 alin 3 din Constituţie care garantează pluralismul politic:

„(3) Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, in spiritul traditiilor democratice ale poporului roman si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate.” (s.n.)

Prin eliminarea dreptului unor candidaţi de a-şi face cunoscute opiniile şi programul electoral este grav afectat pluralismul politic garantat de Constituţie.

2. Este încălcat Art. 2 alin 1 din Constituţie, alegerile nemaifiind libere şi corecte în măsura în care unii dintre candidaţi sunt privaţi în mod arbitrar de dreptul de a se adresa electoratului la posturile publice.

“(1) Suveranitatea nationala apartine poporului roman, care o exercita prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice si corecte, precum si prin referendum.” s.n.

3. Este încălcat Art. 8 din Constituţie fiind afectat pluralismul politic din România:

“(1) Pluralismul in societatea romaneasca este o conditie si o garantie a democratiei constitutionale.

(2) Partidele politice se constituie si isi desfasoara activitatea in conditiile legii. Ele contribuie la definirea si la exprimarea vointei politice a cetatenilor, respectand suveranitatea nationala, integritatea teritoriala, ordinea de drept si principiile democratiei.” s.n.

În măsura în care unii dintre candidaţi nu îşi pot prezenta la posturile publice platforma electorală, aşa cum mi s-a întâmplat mie, este afectat pluralismul şi ştirbită capacitatea de definire şi exprimare a voinţei politice a cetăţenilor.

4. Art. 31 din Constituţie este, de asemenea, încălcat pentru că dreptul la informaţie este prejudiciat grav prin anularea arbitrară a dreptului unor candidaţi de a-şi face cunoscută, la posturile publice, platforma electorală:

“(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.

(2) Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.

(…)

(4) Mijloacele de informare in masa, publice si private, sunt obligate sa asigure informarea corecta a opiniei publice.

(5) Serviciile publice de radio si de televiziune sunt autonome. Ele trebuie sa garanteze grupurilor sociale si politice importante exercitarea dreptului la antena. Organizarea acestor servicii si controlul parlamentar asupra activitatii lor se reglementeaza prin lege organica.” s.n.

Art. 38 alin. 2 din legea electorală nr. 35/2008 prin consecinţele sale împiedică posturile publice să îşi asume pe deplin rolul lor de garant al exercitării dreptului la antenă, obstrucţionează informarea corectă a opiniei publice, îngrădind dreptul de acces la informaţiile de interes public pe care le presupune o campanie electorală.

5. Nu în ultimul rând este afectat dreptul de a fi ales garantat de Art. 37 din Constituţie, pentru că acest drept este afectat în substanţa lui dacă prin decizii arbitrare sunt împiedicat să îmi fac cunoscută platforma electorală la posturile publice de radio şi televiziune.

6. Ca urmare a imposibilităţii de a mă adresa alegătorilor pe parcursul acestei campanii electorale prin intermediul postului public de radio, spre deosebire de ceilalţi candidaţi care au primit gratuit timpi de antenă, consider că a avut loc o discriminare, campania mea electorală fiind dezavantajată în raport cu contracandidaţii mei, şi o încălcare a unor drepturi şi principii constituţionale prin intermediul unei legi pe care o consider contrară Constituţiei României.

Consecinţa Art. 38 alin. 2 este restrângerea exerciţiului unui drept. Dar, aşa cum prevede Art. 53 din Constituţie:

“(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrangerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii.”

Or, este evident că în acest caz al legii electorale restrângerea exerciţiului unor drepturi nu este deloc justificată. În consecinţă a tuturor argumentelor de mai sus solicit Curţii Constituţionale să constate neconstituţionalitatea Art. 38 alin 2 din legea nr. 35/2008.

IV. Concluzii:

Având în vedere toate aceste motive, vă solicităm admiterea contestaţiei şi trimiterea către Curtea Constituţională pentru soluţionarea pe fond a celor excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate faţă de Art. 38 alin. 2 în calitate de candidat independent la alegerile parţiale din data de 5 decembrie 2010 din Colegiul nr. 3 – Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara.

Judecata se va putea face şi în lipsa mea.

Probe: înscrisuri.

Remus Cernea     3 decembrie 2010

Leave Comment