Partidul verde Partidul verde

Mişcarea Verzilor s-a lansat oficial

Oct 4th, 2010 | By | Category: Articole

MIŞCAREA VERZILOR

s-a lansat oficial în ziua de 3 octombrie 2010

în Piaţa Revoluţiei din Bucureşti


Mai jos sunt principiile directoare ale noii formaţiuni politice, principiile ei de organizare, conducerea interimară şi fotografii de la evenimentul lansării.

Fotografiile pot fi preluate gratuit cu menţionarea sursei:

Mişcarea Verzilor

(Foto de Gabriela Ghircoiaş)

România a devenit membră a NATO şi a Uniunii Europene. Tranziția s-a încheiat; cu toate acestea, cele mai mari oportunităţi ale acesteia au fost ratate. România a devenit una dintre cele mai sărace, corupte şi dezbinate ţări din Europa. Este timpul să tragem linie şi să afirmăm viziunea unei noi societăţi. O societate care preţuieşte libertatea, egalitatea, responsabilitatea şi solidaritatea. Ceea ce inițiem astăzi este un proiect de generaţie. Aceasta este generaţia care nu a trebuit să lupte pentru libertate, dar trebuie să lupte pentru împlinire.

Mişcarea Verzilor

(Foto de Gabriela Ghircoiaş)

Suntem gata să participăm la dezbaterile actuale majore prezentând oferte viabile şi bine fundamentate, dar şi să abordăm subiecte care până acum au fost tabu în politica românească.

Mişcarea Verzilor

(Foto de Gabriela Ghircoiaş)

Este de datoria noastră să pregătim societatea pentru provocările şi oportunităţile următoarelor decenii, chiar dacă acest lucru presupune formularea unor poziţii publice care astăzi poate nu sunt susţinute de majoritatea cetăţenilor români. Vom pregăti trecerea către o societate justa şi responsabilă, integrată organic în familia democraţiilor europene.

Claudiu Crăciun şi Remus Cernea – Co-Preşedinţi al Mişcării Verzilor

(Foto de Dinu Guţu)

Viziunea politică verde este din ce în ce mai importantă în Europa, iar provocările care privesc mediul devin cruciale pentru civilizaţia noastră. Intelectual, civic şi politic, filosofia verde va juca un rol dominant în secolul al XXI-lea. Proiectul nostru politic va fi construit în jurul valorilor prevăzute de Carta Verzilor Europeni, asumate explicit şi integral:

Claudiu Crăciun – Co-Preşedinte al Mişcării Verzilor

(Foto de Dinu Guţu)

„Noi promovăm o Europă liberă, democratică şi socială într-o lume netulburată, echitabilă şi durabilă din punct de vedere al mediului. Noi apărăm valori ca justiţia, drepturile omului şi ale cetăţeanului, solidaritatea, stabilitatea şi dreptul fiecărui individ de a-şi conduce propria viaţă, fără frică”. (Carta Verzilor Europeni, 2006)

Claudiu Crăciun – Co-Preşedinte al Mişcării Verzilor

(Foto de Dinu Guţu)

NOI CREDEM CĂ:

Relaţia cu mediul înconjurător trebuie reconsiderată. Dezvoltarea economică de până acum s-a făcut prin consumul excesiv al resurselor finite şi distrugerea accidentală sau deliberată a mediului. Protejarea mediului presupune costuri, dar şi beneficii substanţiale, dacă o transformăm într-un motor al dezvoltării economice. Propunem investiţii consistente în exploatarea surselor regenerabile de energie şi în creşterea eficienţei energetice. Vom promova refacerea în ritm rapid a infrastructurii de mediu. Vom lucra pentru dezvoltarea armonioasă şi sustenabilă a oraşelor şi îmbunătăţirea semnificativă a calităţii vieţii. Vom milita în continuare pentru stoparea proiectului explotării de aur propusă de Rosia Montana Gold Corporation şi crearea unei alternative de dezvoltare durabilă pentru acea zonă.

Liviu Mihaiu – Preşedinte de Onoare al Mişcării Verzilor

(Foto de Dinu Guţu)

Serviciile publice, în special educaţia şi sănătatea trebuie transformate în priorităţi naţionale. În aceste două domenii prioritare, trebuie dublată finanţarea şi create proceduri manageriale şi de control care să asigure performanţe pe măsură. Vom ţinti reducerea semnificativă a inegalităţilor şi disparităţilor dar şi îmbunătăţirea calităţii şi accesului la servicii publice. Asistenţa socială va fi reconsiderată astfel încât societatea să nu-i marginalizeze pe oameni. În cadrul domeniului educaţiei, vom acorda o atenţie sporită cercetării şi inovării, crescând alocările bugetare pentru acest sector până la ţinta europeană de 3% din PIB. Investiţiile în acest domeniu vor putea mări considerabil competitivitatea educaţiei şi economiei româneşti.

(Foto de Gabriela Ghircoiaş)

Economia este instrumentul prin care se urmăreşte obţinerea unor obiective superioare precum bunăstarea, echitatea şi sustenabilitatea. Vom promova, în parteneriat cu mediul privat, dezvoltarea de afaceri care vor asigura locuri de muncă, venituri şi oportunităţi pe termen lung. Vom promova  organizarea  pe baze asociative şi ecologice a agriculturii româneşti şi o politică industrială sustenabilă. Vom încuraja folosirea tehnologiilor verzi, în special în sectorul energetic, al transporturilor şi construcţiilor. Propunem regândirea politicii fiscale, promovând taxarea considerabilă a activităţilor poluatoare, încurajarea muncii şi a activităţii antreprenoriale şi întărirea capacităţii administrative de colectare a veniturilor. Vom stimula industriile creative, dar şi turismului ecologic şi cultural.

Liviu Mihaiu – Preşedinte de Onoare al Mişcării Verzilor

(Foto de Dinu Guţu)

Apărarea drepturilor şi libertătilor omului se constituie drept misiunea fundamentala a unui regim democratic. Ne vom asuma direct apararea drepturilor minorităţilor indiferent de natura acestora (etnică, religioasă, culturală, lingvistică sau sexuală) precum şi promovarea libertăţii de gândire, conştiinţă şi religie. Vom crea sisteme de protecţie a persoanelor cu risc de marginalizare şi discriminare. Vom promova în mediul politic persoane aparţinând minorităţilor şi vom acorda o atenţie sporită reprezentării femeilor.

(Foto de Gabriela Ghircoiaş)

România are nevoie de un sistem politic pluralist, participativ şi consensual, în care cetăţenii contribuie la toate nivelurile în luarea şi implementarea deciziilor. Considerăm că implicarea cetăţenilor este cea mai eficientă cale de a combate corupţia, abuzurile şi incompetenţa. Dorim să extindem dreptul la vot pentru persoanele care au împlinit 16 ani şi să introducem votul prin corespondenţă sau electronic. Pentru a permite o mai bună reprezentare a tuturor grupurilor şi categoriilor sociale, dorim să reformăm sistemul electoral în direcţia simplificării lui, păstrând principiul proporţionalităţii şi incluzând standardele Comisiei de la Veneţia asumate de Consiliul Europeni, şi să scădem pragul electoral la 3%. Pentru recâştigarea încrederii cetăţenilor în procesul electoral propunem finanţarea publică limitată şi echitabilă a campaniilor electorale şi limitarea drastică a posibilităţilor de fraudare.

Radu Teodorescu, Liviu Mihaiu, Horaţiu Ionescu

(Foto de Dinu Guţu)

România are nevoia de o guvernare centrală şi locală responsabilă, care îşi asumă un rol activ în corectarea inegalităţilor, în dezvoltarea economică şi socială şi în protejarea mediului. Combaterea corupţiei, clientelismului şi nepotismului este o prioritate, aceasta urmând a fi combătută la nivel central şi local prin simplificarea legislaţiei şi a procedurilor administrative şi eliminarea birocraţiei, reducerea politizării administraţiei publice locale, întărirea mecanismelor de transparenţă şi control din partea societăţii civile şi utilizarea pe scară largă a instrumentelor de e-guvernare. Justiţia va fi reformată, afirmând independența acesteia şi mărind considerabil finanţarea funcţionării acesteia.

Radu Teodorescu, Liviu Mihaiu, Horaţiu Ionescu, Remus Cernea

(Foto de Dinu Guţu)

PRINCIPII DE ORGANIZARE

În conditiile scăderii accentuate a încrederii în instituţiile politice şi în special în partide este datoria şi şansa Mişcării Verzilor să creeze o alternativă politică viabilă. Mişcarea Verzilor trebuie să schimbe radical modelul de organizare a unui partid politic românesc, model vinovat pentru răspândirea corupţiei şi promovarea pe scară largă a incompetenţei în procesul politic.

Claudiu Crăciun şi Remus Cernea – Co-Preşedinţi ai Mişcării Verzilor

(Foto de Gabriela Ghircoiaş)

Mişcarea Verzilor va promova democraţia şi deliberarea internă. Deciziile majore se vor lua prin consultarea celor mai reprezentative foruri ale partidului. Promovarea în interiorul partidului se va face pe criteriile competenţei şi dedicaţiei dovedite în munca necesară creşterii acestuia.

Oana Tănase – Prim Vicepreşedinte al Mişcării Verzilor

(Foto de Dinu Guţu)

Nominalizarea candidaţilor la alegeri nu va lua în considerare potenţialul financiar al acestora, ci calităţile şi experienţa lor. Partidul va încerca să promoveze persoane care nu au participat la nivelele înalte de decizie politică în ultimii 20 de ani şi va evita acceptarea persoanelor care încearcă să devină membri în preajma alegerilor pentru că nu au găsit loc să candideze pentru alte partide.

(Foto de Gabriela Ghircoiaş)

Mişcarea Verzilor trebuie să facă eforturi însemnate pentru a atrage talentul şi caracterul în politica românească. Va realiza acest lucru recrutând persoane competente profesional şi cu o înaltă ţinută morală şi care sunt dispuse să lucreze în favoarea interesului public. Aceste persoane vor trebui să ocupe poziţii cheie în cadrul partidului dar şi să intre în competiţia electorală.

Nansi Lungu – Vicepreşedinte al Mişcării Verzilor

(Foto de Gabriela Ghircoiaş)

Mişcarea Verzilor va derula campanii electorale corecte, puţin costisitoare şi care se bazează pe interacţiunea între candidaţi şi cetăţeni sub forma unor campanii de tip door to door. În campaniile electorale nu se vor folosi presiuni asupra alegătorilor şi nici nu se vor oferi bunuri sau bani în schimbul voturilor. Vom trata cetăţenii cu respectul cuvenit apelând la conştiinţa, inteligenţa şi responsabilitatea acestora.

(Foto de Gabriela Ghircoiaş)

Mesajele politice ale partidului nu vor conţine argumente de tip naţionalist sau populist, ori cu caracater discriminatoriu sau xenofob. Candidaţii partidului vor avea un discurs decent în care se va evita atacul la persoană. Mişcarea Verzilor va promova o deliberare democratică echilibrată în care se înfruntă idei şi valori – nu persoane. La alegerile parlamentare, Mişcarea Verzilor va promova activ prezenţa unui număr mare de femei printre persoanele nominalizate.

(Foto de Gabriela Ghircoiaş)

Mişcarea Verzilor îşi propune să utilizeze un model diferit de finanţare a activităţilor. Acest model, care respectă integral legislaţia în vigoare, va permite întărirea partidului ca organizaţie în timpul şi între campaniile electorale. În plus, va păstra partidul independent de interese finaciare obscure şi îl va responsabiliza faţă de finanţatorii comuni, membri sau simpatizanţi. Aceste practici se vor ghida după principiul general al diversificării şi autonomiei şi presupun obţinerea unor sume moderate de la un numar cât mai mare de contribuitori. Partidul va trebui să devină proactiv la toate nivelurile în a solicită şi atrage fonduri. De asemenea, strangerea de fonduri va trebui sa devină o prioritate în acţiunile politice şi de comunicare ale partidului şi a fiecărui membru activ.

(Foto de Gabriela Ghircoiaş)

Întrucât în multe ţări ale Uniunii Europene sunt suficiente câteva persoane pentru a putea înregistra un partid, noi ne considerăm din acest moment ca funcţionând ca o formaţiune politică deja constituită. Este doar o chestiune formală şi de timp până când vom strânge cele 25.000 de semnături pentru a înregistra Mişcarea Verzilor la tribunal. România are cele mai restrictive cerinţe pentruînregistrarea unui partid, legea fiind astfel formulată încât să obstrucţioneze apariţia unor alternative la actualele formaţiuni politice care controlează mersul lucrurilor în ţara noastră.

(Foto de Dinu Guţu)

Aşadar am stabilit o structură interimară care se va lărgi cu multe alte persoane pe diverse poziţii, atât la nivel central cât şi local.

(Foto de Dinu Guţu)

STRUCTURĂ INTERIMARĂ

Liviu Mihaiu, Preşedinte de onoare


Claudiu Crăciun, Co – Preşedinte

Remus Cernea, Co – Preşedinte

Oana Tănase, Prim Vicepreşedinte

Horațiu Ionescu, Secretar General

Vlad Ioan Tăuşance, Şef al Departamentului de Comunicare

Nansi Lungu, Vicepreşedinte

Cezar Maroti, Vicepreşedinte

Vlad Plăiaşu, Vicepreşedinte

Nona Şerbănescu, Vicepreşedinte

Andrei Vlăducu, Preşedintele Organizaţiei de Tineret

Teddy Florea, membru al grupului de inițiativă pentru Mişcarea Verzilor

Marius Nicolae, membru al grupului de inițiativă pentru Mişcarea Verzilor

Radu Teodorescu-Frick, membru al grupului de inițiativă pentru Mişcarea Verzilor

Iulian Constantin Văcărean, membru al grupului de inițiativă pentru Mişcarea Verzilor

(Foto de Dinu Guţu)

(Foto de Gabriela Ghircoiaş)

(Foto de Dinu Guţu)

(Foto de Gabriela Ghircoiaş)

(Foto de Dinu Guţu)

(Foto de Dinu Guţu)

(Foto de Dinu Guţu)

(Foto de Gabriela Ghircoiaş)

(Foto de Dinu Guţu)

(Foto de Dinu Guţu)

(Foto de Dinu Guţu)

(Foto de Dinu Guţu)

(Foto de Gabriela Ghircoiaş)

(Foto de Dinu Guţu)

(Foto de Gabriela Ghircoiaş)

(Foto de Dinu Guţu)

(Foto de Dinu Guţu)

(Foto de Dinu Guţu)

(Foto de Dinu Guţu)

Contact: www.miscareaverzilor.eu

Claudiu Crăciun, Co-preşedinte – 0744.811.564

Remus Cernea, Co-preşedinte – 0727.583.594

28 comments
Leave a comment »

 1. […] This post was mentioned on Twitter by Traian, Remus Cernea. Remus Cernea said: Mişcarea Verzilor s-a lansat oficial http://fb.me/BDwRYCvk […]

 2. Remus te sustin cat pot de mult. Sa aveti bafta si la mai mare!

 3. De ce nu Remus Cernea?

  Nu ai auzit de Remus Cernea?! …eu auzisem …dar pana acum 2-3 zile cand am vorbit cu o prietena despre faptul ca s-ar baga in partidul lui Remus daca ar fi sa se apuce de politica nu m-am mai interesat de el , prietena mea ar vrea sa ajute ca si mine si si-a indreptat privirea catre Remus.

  Eu auzisem de un roacker de la verzi care se lua la tranta cu politicienii romani incarcati de “mizerii”, dupa ce am auzit de el l-am si cautat pe diverse site-uri sa vad ce ii poate mintea si sa vad daca am o speranta ca macar un candidat sa fie cat de cat normal la cap, pe vremea aceea candida la postul de presedinte. Nu stiam ca il cheama Remus Cernea , am aflat doar acum 3 zile ca Remus si roakerul sunt aceeasi persoana ..dar asta nu are importanta.

  Acum cand analizez problema candidaturii acestui om la presidentie imi dau seama ca si hotii care sunt acum la conducere nu sunt prosti de loc si ca singura noastra problema este ca ei sunt toti fixati sa fure si sa isi faca lor si prietenilor lor avere , uitati-va ce bine se descurca , nu poti fi prost ca sa faci asa ceva …si pun pariu ca daca nu ar fi gura voastra de la care fura …si ati afla ca fac asta prin Australia , jumatate dintre voi ar zice …uite ma si la astia …romanasi de-ai nostrii fac si ei un ban sa il trimita in tara.

  De ce nu Remus Cernea?

  … din multe multe motive , cateva o sa le dezvolt mai jos …restul le tin pentru mine sa devin frustrat si mai tare .

  A: Daca vrei sa faci ceva in politica, daca vrei sa ai credibilitate, daca vrei sa arati ca un om gata sa primeasca voturi de la cetatenii unei comunitati, lasi jos tricoul , barba si parul mare …iei un costum si incerci sa te simti natural in el …singurul lucru care il vad la Remus cand ma uit la el , este ca e roacker , si atunci ma bucur ca nu e manelist , adica stiu ca astea doua nu se imbina…respect orice gen de muzica vrea dumnealui sa asculte dar daca arati ca un neandertalian am dubii ca ai sanse sa ajungi in parlament, si cu atat mai putin la presidentie.
  Ideea cu nu conteaza cat de lung ai parul ci conteaza cat si cum gandesti functioneaza dupa parerea mea in timpul liber, sau cand esti liber profesionist, nu atunci cand vrei sa reprezinti o natiune printre oameni care au prezenta civica si politica deosebita.

  Zicea pe blogul lui ceva de “nu accept mainstreamul si comerciala” nu e citat , e ce mi-am adus aminte dar a folosit cuvintele acestea, si daca nu le accepti ce ? eu ascult comerciala , imi place si nu ma intereseaza ce nu accepti tu , cum nu imi pasa nici ce asculta Basescu…trebuie sa realizeze ca vrea sa fie presedinte la o tara intrega , unde sunt tot felul de oameni , toti cu drepturi egale …si care nu au ce manca …we don`t give a fuck about what he likes to listen in his free time!

  B: Partidul verzilor sau orice denumire cu “verde” este foarte avangardista , Remus trebuie sa realizeze ca omul a evoluat de la primata la vegetarian ….dar ca romania este la stadiul de homo sapiens, adica nenea de la tara care are si el vot nu stie de ecologie , nu stie ce e aia eco , nu stie decat de pensie , agricultura de pe tarlaua lui …si Remus are nevoie de votul ala …..cu indulgenta sa presupunem ca sunt 10% dintre cetatenii acestei tari oameni care sunt sensibil la verde , ca stiu ce insemna , ca vor sa aiba asa ceva la ei in tara ….restul stim de shaorma , mici, gratare ….20000 de voturi pe facebook dupa ce lasam la o parte copii sub 18 ani care nu au drept de vot , cei care cred ca sunt cool daca dau “like” la Remus Cernea si Partidul lui de “verzi” o sa insemne in jur de 5000 de oameni care chiar cred in omul asta …am dubii ca poti intra in parlament.

  Eu as vrea sa fie totul eco , sa avem piste de biciclete , sa strangem gunoaie ecologic, sa reciclam , sa curatam tara de gunoaie …dar intai sa facem infrastructura, scolile (da da stiu ca si Remus a a dus aminte de ele), spitalele ….si apoi cu burtile pline , educati si sanatosi ne apucam de ecologizare ….nu e mai bine asa? nu ai mai mare chef sa faci LET`S DO IT ROMANIA cu burta plina?

  C: Remus a dat interviu undeva in strada la o televiziune ceva , am vazut interviul la el pe site , avea ochelari de soare si vorbea privind in sus …m-am simtit ca ma privea de sus , si in plus un nene in tricou ma privea de sus , iar in dreapta lui statea un domn cu ochelari de soare , o slabatura cum ar zice cineva apropiat mie …slabatura care se purta ca si aia de la SRI, nu pot sa ii iau in serios pe astia …nu vad de ce trebuie sa stea si nenea pustanu` SRI-st in imagine , nu vad de ce ei doi trebuiau sa aiba atitudine de “j-mecheri”…vreau ca daca vrei votul meu sa te uiti la mine in ochi (nu prin ochelari de soare) si sa imi zici ca vrei sa fiu alaturi de tine , ca unui prieten pe care nu il cunosti .

  D: Cica Remus nu a muncit in viata lui si ca daca ar fi ales presedinte ar avea ca prim job inscris pe cartea de munca “Presedinte” …ce frumos ar fi asta!! …dar nu si pentru tara , ne-ar lua toti de neseriosi …am parea mai prosti decat suntem cu adevarat ….nu ma intereseaza ca nu a muncit pe cartea de munca …sincer…dar as vrea sa il vad ca se implica in campanii umanitare , ajuta la inundatii , ajuta la Rosia Montana, ia un copil in brate nush prin ce sat …si cand o sa mai incerce astia sa rada de el pe la diverse televiziuni …el sa le zica sarcastic …stiti domnu “j-mecher” eu ajutam sa scot oamenii din namol cand dumneavoastra dansati la Ciresica. Nu am carte de munca dar ia uite cum eu si adeptii mei am ajutat la nevoie , ganditi-va ce am putea face cu resursele tarii, ne place sa ajutam si ne dam seama de nevoile cetateanului de rand…suntem bine intentionati. Daca a ajutat pe undeva …eu nu am vazut …nu am auzit.

  E: Nu are material de presedinte , l-am vazut in emisiuni tv , unde mai degraba este timid decat agresiv, eu in locul lui as baga la cap niste realitati economice (poate le are deja , eu nu mi-am dat seama)…eu m-as informa despre discutiile ce o sa aiba loc in emisiune si as da cu aia de pamant , le-as da cu cifrele in cap ..are 10000 de motive sa se stranga de gat cu orice politician , are atuul de a nu avea furaciuni care sa ii pateze numele , si poate arata cu usurinta cu degetul in toate directiile ….ii trebuie un pic de creier si o gura mare …si locul e al lui!

  Eu as vota un verde , unul plauzibil , unul in care sa am incredere , unul care sa nu isi da pleata din ochi cand va vorbi cu presedintele frantei, unul care sa isi dea seama ca ecologizarea vine dupa educatie si nu invers, unul care sa aiba glas sa imi apre drepturile nu care sa care cafeaua pentru oameni ca Vanghelie!!!…

  Si mai sunt multe , chiar multe de spus , si nu ca as avea ceva cu Remus Cernea , ci pentru ca as vrea sa aiba o sansa , as vrea sa atraga oameni puternici cu caracter de partea lui , as vrea sa isi dea seama ca nu banii sunt problema lui , pentru ca sunt oameni de afaceri in tara care l-ar putea ajuta numai pentru promisiunea ca ar reglementa lucrurile , si ar stabiliza cat de cat economia, sponsori si oameni influenti in Romania care nu au legatura cu politicul dar pot influenta masele ar fi gata sa il sprijine gratuit daca ar avea incredere in persoana lui!

 4. abia asteptam ca miscarea verzilor sa ajunga la Cluj! Succes!

 5. Te sustinem si noi, am si scris pe blogul nostru despre lansare. Asteptam alte actiuni si manifestari de culoare Verde 😀 Mult succes

  http://mainoultestament.blogspot.com/2010/10/speranta-noastra-e-verde.html

 6. Le doresc succes desi, aceasta miscare verde nu-mi inspira incredere. Despre intrarea in parlament…in 2020 poate.

 7. Felicitari domnule Remus si va urez succes in continuare cu acest partid, si cred sincer ca oamenii culti si deschisi la minte din Romania vi se va alatura, si veti avea intradevar sanse la conducere.
  Din pacate eu sunt minor: am 15 ani mai exact, si nu am drept la vot, totusi sa stiti ca desi nu putem face prea multe, o parte din tinerime va sustine.
  In ciuda mesajelor si a criticilor referitoare la aspectul dumneavoastra, nu le luati in seama(desi sunt sigur ca oricum nu o faceti).
  Daca va-ti tunde parul si barba, v-ati pierde din personalitate. Gandirea majoritatii a fost limitata de comunism, astfel in afara de constum si uniforme nu stim purta altceva, iar sungura frizura acceptata este fie sub 4 cm, fie cu parul spoit de gel.. De mult ori mi s-a reprosat si mie sa ma tund(mai ales la scoala) si nu am facut-o, fiindca imi mentin integritatea, va rog si pe dumneavoastra sa v-o mentineti.
  Sper ca prin intermediul acestui partid sa puteti revolutiona Romania, poate sa mai reintroduceti si ceateva valori patriotice, care pentru generatia mea au fost pierdute, sa salvati invatamantul romanesc si sa puneti din nou Romania pe harta.
  Succes, si nu uitati: si unii tineri sunt alaturi de voi.

 8. Mult succes la început de drum!

 9. Totul imi pare de bun simt in afara de “extinderea dreptului la vot pentru persoanele care au împlinit 16 ani “. E ceva foarte tabu, n-am auzit de o propunere ca asta pana acum, o propunere pentru care trebuie sa dai mai multe argumente, nu numai s-o pui la liniuta.
  Eu sunt sceptic, eu zic ca cei mai multi nu ar vota ce vor ei, ci ce voteaza parintii lor. Sunt foarte putini adolescenti destul de maturi cat sa decida ei singuri persoana pe care o vor vota. Multi nu citesc O carte pana la varsta aia, doar nu crezi ca o sa se intereseze de toti politicienii, sa ii analizeze, ca in final sa aleaga persoana pe care o vor vota.
  Mult succes!

 10. In sfirsit !

  Haideti sa ne organizam si sa ne punem pe treaba, ca e mult de lucru pina facem curatenie in tara asta.

 11. ACEST CURENT IN PLAN POLITIC ESTE BINEVENIT. E CEEA CE NE LIPSEA IN PEISAJUL PASTELAT AL POLITICII ROMANESTI. MI/AS DORI SA REUSEASCA SA RESUSCITEZE CONSTIINTELE CE AU REFUZAT SA VOTEZE LA TRECUTELE ALEGERI,FIINCA PUTEM REINVIA INITIATIVELE INGREUNATE DE ACUALII POLITRUCI. SUNT FOARTE IMPRESIONAT CA DOMNU MIHAIU NU A CANTAT PE ACEEASI VOCE CU DOMNUL VANTU IN TRECUTA ERATA POLITICA.ACUM SUNT MAI MARE ADMIRATOR AL SAU.

 12. De ce Remus Cernea!?!

  Ar fi simplu sa spun:
  Pentru ca are plete si barba!…
  Ca; de zeci de ani ne tot conduc unii la cravata, papion si costum – de, “Flacara Rosie” sau de “Croitor al Curtii Regale” sau, mai nou, de mare brend occidental; iar noi cei multi, tot “flamanzi si goi, far’ de-adapost” suntem si, mult mai grav… vom fi!!! Este timpul sa mai incercam si cu un “roacker”: tanar, sarmant si… neagramat – chiar daca, nu are exercitiul retoricii acelora care au absolvit mareata “Academie: Stefan Gheorghiu” sau, alte scoli academice, de pe la… Moscova!!! Un Om care nu-si ascunde trecutul prin prietenii pe la CNSAS si, care a dovedit in decursul anilor, ca doreste o Romanie mai umana! Pentru ca, a milita pentru mediul inconjurator aceasta inseamna! Iar mediul lui inconjurator, nu se rezuma doar la iarba, copaci si flori; ci, o spune cat se poate de clar, si la elementul uman – la educatia acestuia institutionala, bazata pe stiinta si morala sanatoasa!!! Pentru ca, Remus Cernea s-a inconjurat si este sustinut de tineri competenti, atat prin pregatirea lor institutionala, cat si prin activitatea depusa public – in decursul anilor!!!
  Pentru ca; nu are in discurs “abilitatea” politrucilor de azi – care sunt aceia de ieri si de alaltaieri si, nu ne spune “un singur lucru”, vorbind… o ora, nespunand nimic! Pentru ca, nu-i “respecta” pe ceilalti colaboratori facandu-i: “prostanac” sau, cadorisindu-i cu alte delicatese de acelasi gen; ci, ii face parteneri egali – la actiunile sale! Pentru ca… Pentru toate acestea, Remus Cernea merita increderea romanilor!!!
  Cu speranta ca noul partid va creste, precum Fat Frumos-ul din poveste… Dan Alexandru Crisan

 13. Iar verde? 🙁

 14. As vrea sa stiu daca partidul a fost inregistrat la tribunal sau inca se strang semnaturi? Pot ajuta?
  Exista ceva oameni de contact in afara Bucurestiului?

 15. O noua formatiune politica (Miscarea Verzilor) ar putea ( ar trebui ) sa vina cu lucruri originale ,cu o alta viziune asupra politicului.
  Urmatoarele doua idei consider ca sunt intr-o anumita completare a Principiilor pe care le-a anuntat Miscarea Verzilor.

  Aceste doua idei ar putea fi insusite de noul partid.

  1.Transparenta totala,detailata si regulata (periodica) a absolut tuturor cheltuielilor (atat cu retribuirea conducatorilor si angajatilor cat si cu achizitiile de materiale,servicii si investitii) de catre toate unitatile de stat.Toate unitatile de stat ( ministere, agentii,regii, prefecturi,consilii judetene si locale, primarii, inspectorate,unitati de de sanatate si de invatamant, etc,etc) sa aiba obligatia sa posteze detailat si periodic(zilnic,saptamanal,maxim lunar ) pe site-ul propriu absolut toate cheltuielile facute de institutia respectiva.

  2.Responsabilizarea imperativa a tuturor conducatorilor de unitati de stat (ministri,prefecti,presedinti de consilii judetene, primari,inspectori-sefi,directori de agentii,regii,unitati de invatamant si sanitare,etc,etc) privind recuperarea de la cei considerati vinovati a prejudiciilor aduse unitatii si stabilite prin sentinte definitive si irevocabile de catre instanta.In cazul in care unitatea de stat a pierdut un proces si exista sentinta
  definitiva conducatorul unitatii sa fie obligat ca intr-un termen rezonabil, dar scurt ( de ex. 3 luni) sa recupereze prejudiciul (inclusiv cheltuielile de judecata) de la cei considerati vinovati de acel prejudiciu si de pierderea procesului ( sau sa convina termenele de esalonare privind recuperarea acestora sau sa dea in judecata pe cei considerati vinovati in caz ca acestia nu isi recunosc vina).In caz contrar conducatorul unitatii isi pierde automat ( fara nici o alta procedura ) functia (demitere,demisie,suspendare,…).Constatarea si recuperarea prejudiciilor aduse unitatilor de stat trebuie sa fie imprescriptibile.

  In cazul in care considerati ca aceste doua propuneri sunt corecte si oportune incerc sa fac o propunere ( in 3 trepte ) de materializare a lor
  3.1 Noua formatiune politica sa includa in statutul ei aceste doua idei, sa le faca cunoscute public si sa isi faca publicitate (chiar agresiva) cu ele.
  3.2 La viitoarele alegeri locale toti candidatii la functii de primari si de presedinti de CJ-e din partea noii formatiuni politice sa isi faca campanie cu aceste doua idei si sa promita ca daca vor fi alesi atunci:
  -primariile si CJ-e respective (si unitatile subordonate) vor posta regulat si detailat pe site-ul propriu absolut toate cheltuielile facute de institutia respectiva.
  -odata ales primarul sau presedintele de CJ isi va da demisia daca nu recupereaza intr-un timp scurt de la cei vinovati orice prejudiciu adus institutiei si stabilit de instanta de judecata.
  Eu cred ca un candidat care isi face campanie (si) cu aceste doua idei si promite ca le va respecta are mari sanse sa fie ales.
  In opinia mea aceste doua propuneri sunt absolut corecte si oportune,nu sunt ilegale si au si un pronuntat caracter “populist” ( pot sa atraga un mare sprijin din partea votantilor).
  3.3 La viitoarele alegeri parlamentare toti candidatii noii formatiuni politice sa isi faca campanie ( si ) cu aceste doua idei si partidul (in ansamblul sau ) sa isi faca campanie cu ele.Sa se promita ca daca partidul accede la putere atunci:
  -parlamentarii vor incerca sa legifereze aceste doua idei
  membrii noului partid care vor fi numiti in functii de conducatori de unitati de stat vor respecta cu totul cel doua idei.

 16. “De ce Remus Cernea!?!

  Ar fi simplu sa spun:
  Pentru ca are plete si barba!…
  Ca; de zeci de ani ne tot conduc unii la cravata, papion si costum – de, “Flacara Rosie” sau de “Croitor al Curtii Regale” sau, mai nou, de mare brend occidental; iar noi cei multi, tot …”

  Cu mult respect pentru parerile dumneavoastra, in politica este vorba de respect fata de ceilalti , fata de populatia care te-a ales, cand te apuci sa faci bine pentru tara ta mai lasi la o parte din “j-mecheriiile” de student liber, exista o conduita respectata de oameni cu adevarat importanti in lume, conduita formata in timp din o multitudine de motive!

  Putin ma intereseaza ce poarta un om , ce gusturi , ce inclinatii are atata timp cat nu imi atinge libertatea personala , ve asigur ca nu am nici o inclinatie ciudata si nici nu am fost crescut in comunism, sfatul era unul ajutator , personal nu ma intereseaza ce face “Miscarea verzilor” si pe cine are ca lider , pe cine incearca sa ridice la presedintie …pentru ca sunt realist si imi dau seama ca acesti oameni nu au sanse in contextul actual.

  1: nu sunt sufiecient de credibili , au unele puncte unde sunt de-a dreptul puerili sau irationali .
  2: cat traiesc “escu” care ne conduc acum , nu prea o sa mai fie loc si de altii ..

  sper din tot sufletul sa ma insel…

 17. “De ce Remus Cernea!?!

  Ar fi simplu sa spun:
  Pentru ca are plete si barba!…
  Ca; de zeci de ani ne tot conduc unii la cravata, papion si costum – de, “Flacara Rosie” sau de “Croitor al Curtii Regale” sau, mai nou, de mare brend occidental; iar noi cei multi, tot …”

  Cand am scris cele de mai sus, nu am facut-o din dorinta de polemica; ci, ca o punctare a faptului ca avem nevoie de o schimbare adevarata; iar tanarul Remus Cernea si ceilalti tineri, din punctul meu de vedere!, tocmai prin nonconformismul pe care-l afiseaza, pot produce aceasta schimbare – in gandirea destul de subjugata “moralei”, a marei mase de cetateni! Totul este ca noi, aceia “rationali”, sa-i ajutam facandu-i cunoscuti, nu prin: Nu!, ci prin: DA!!! In alta ordine de idei:
  Pot spune chiar, ca unele din “nu”-urile dumneavoastra: Vasile , de la Blogu` lui Vasile, imi sunt pe plac si; in locul domnului Cernea, as tine cont de ele! Dar; nu pot fi de acord, cu a lasa “la o parte din “j-mecheriiile” de student liber”, pentru ca “exista o conduita respectata de oameni cu adevarat importanti in lume, conduita formata in timp din o multitudine de motive”… Daca omenirea ar fi acceptat “conduita respectata de oameni cu adevarat importanti in lume, conduita formata in timp din o multitudine de motive” astazi am fi cu totii… cu peruci si, in ideatica moralei si “uniforma”: sclavagista, nobiliara, burgheza, a Inchizitiei ( noi cei crestini); iar multii “oameni importanti”, nu ar mai fi existat!…
  Nu sunt credibili? Poate; pentru toti aceia, care nu pot percepe ceea ce inseamna ideatica unui mediu inconjurator curat, atat in ceea ce priveste natura, cat si elementul uman – indiferent ca au crescut sau nu in comunism!… Cu prietenie Dan Alexandru Crisan

 18. […] Mişcarea Verzilor se extinde la Cluj-Napoca! […]

 19. Oamenii uita ceea ce nu le este imediat disponibil (available) pentru a-si aduce aminte!
  Oamenii uita ceea ce nu le este introdus in mod repetat in atentie!
  Oamenii uita pentru ca nu au memorie!
  Oamenii sunt slabi!

  Succes, Remus Cernea!
  Unul din cele 60.000 de voturi a venit de la mine!
  Votul meu, dat in mod constient, a fost indreptat catre dumneata cu un singur scop: sansele de victorie erau iluzorii … dar speranta ca ceva se va schimba in Romania a inceput cu votul meu (pentru mine si familia mea) si atat a contat, in primul moment!

  Remus, nu uita un singur lucru: in ziua in care banii si sponsorii vor fi in numar suficient, alaturi de tine, si tentatia va fi prezenta acolo (sub exact aceleasi fete, in spatele acelorasi conturi care au alimentat campania) iar pericolul de abia atunci incepe sa se faca simtit!

  Pana la momentul maturizarii tale ca si politician (aparte) pe scena romaneasca, iti doresc succes!

 20. […] în practică pentru că ar putea elimina din competiţie unii dintre posibilii contracandidaţi. După cum se ştie, recent am anunţat grupul de iniţiativă pentru înfiinţarea unei noi formaţi… Însă în joc sunt principii şi valori democratice care sunt profund lovite de decizia recentă a […]

 21. […] Fotografie de la lansarea oficială din 3 octombrie 2010 a Mişcării Verzilor […]

 22. ” Nu parul conteaza ci mintea ta din cap ” ! – vorba cantecului. Din punctul meu de vedere, Remus Cernea a dovedit ca este un om destept care atunci cand vorbeste nu spune doar vorbe, stereotipii care sa prinda electoratul, ci chiar stie ce spune are si idei. Este nevoie de o schimbare ampla in tara asta, de la oamenii politici la mentalitatea oamenilor. De ce ar considera unii ca parul lung si barba nu este o imagine care sa-i reprezinte ? Oare nu s-au saturat de toti papitoii incompetenti pusi la patru ace, rasi, tunsi, frezati cu costume impecabile scumpe, care de 20 de ani au dus tara la dezastru au pradat si ce a fost bun si ne-au adus la disperare ? Eu una, da !!!… si de aceea eu vreau o schimbare cat mai repede si da, nu ma deranjeaza barba si parul lung al lui Remus Cernea pentru ca sunt satula de imaginea impecabila, falsa a politicianului prost de care depind nervii si viata mea si a copiilor mei ! Domnule Remus Cernea va doresc sa reusiti tot cea ce va-ti propus si pentru binele nostru.

 23. […] Liviu Mihaiu, Preşedinte de onoare al Mişcării Verzilor la lansarea oficială a acestei formaţiu… […]

 24. […] Nansi Lungu, Horaţiu Ionescu, Oana Tănase, Nona Şerbănescu şi alţi colegi din Mişcarea Verzil… […]

 25. […] Verzilor, din al cărei grup de iniţiativă fac parte, în foarte multe puncte corespunde trăsăturilor necesare unei formaţiuni politice care să […]

 26. […] Noul partid “Mişcarea Verzilor” […]

 27. […] Verzilor, din al cărei grup de iniţiativă fac parte, în foarte multe puncte corespunde trăsăturilor necesare unei formaţiuni politice care să […]

 28. Apreciez: parul lui Cernea, basca lui Mihaiu si merele verzi. Good luck!

Leave Comment